105358: Cenâze namazı için nâfile namazı bozmak ve tavafı yarıda bırakmak


Cenâze namazı için nâfile namazı bozmak ve tavafı yarıda bırakmak

Published Date: 2012-05-21

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

(( إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ.)) [ رواه مسلم ]

"Farz namaz için kâmet getirildiği zaman, artık farz namazdan başka namaz kılınmaz." (Müslim; hadis no: 710)

Bu hadisin zâhiri, nâfile namazın, ancak farz namaz için bozulabileceğine delâlet etmektedir. Bu sebeple cenâze namazı için nâfile namaz bozulmaz. Fakat nâfile namaz kılan kimse, cenâze namazı için namazını bozarsa, bunda bir sakınca yoktur. Çünkü geçerli bir sebep için nâfile namazı bozmak câizdir.

Aynı şekilde nâfile tavaf yapan kimse, cenâze namazı için tavafını yarıda kesebilir. Fakat tavafını yarıda bırakmaması (kesmemesi) daha fazîletlidir."

"Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Useymîn"; c: 17, s: 158
Create Comments