105430: Babasına itaat edip nâfile orucu bıraksın mı?


Ben, yirmi dokuz yaşında bir bayanım. Pazartesi ve Perşembe günleri orucunu devamlı tutuyorum. Babam, benden sadece bir gün oruç tutmamı istiyor. Ama ben oruç tutmaya dayanıyorum.
Bu konuda babama aykırı davranırsam, ona itaatsizlik etmiş olur muyum?

Published Date: 2014-07-02

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Durum sizin zikrettiğiniz gibi ise, babanızın, Pazartesi ve Perşembe günleri orucunun her ikisini birden tutmaktan sizi yasaklamanıza aykırı davranmanızdan dolayı babanıza itaatsizlik etmiş olmazsınız. Çünkü sizin tutmuş olduğunuz Pazartesi ve Perşembe günleri orucu, Allah Teâlâ'ya yapılan bir ibâdettir. Buna gücünüz yettiğine göre, Allah'a itaatten yasaklamada yaratılana (yani babanıza) itaat yoktur.

Ayrıca babanızın halinden anlaşıldığına göre o, orucu terk etmenizi zorunlu kılmamış, aksine size acıyıp merhamet etmek istemiştir.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

Başkan: Abdulaziz b. Baz. Üye: Abdurrezzak Afîfî. Üye: Abdullah b. Ğudeyyân.

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 25, s: 198
Create Comments