106452: Âdetten temizlendiğinden şüphe eder halde oruç tutan kadın


Bir kadın, âdetten temizlendiğinden şüphe eder halde oruç tuttu. Sabahladığı zaman âdetten temizlendiğini görürse,temizlendiğinden emîn olmadığı halde tutmaya başladığı için orucu geçerli sayılır?

Published Date: 2014-07-26

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Bu kadının orucu geçerli sayılmaz ve o günü kaza etmesi gerekir. Çünkü aslolan, âdetin (hayızın) kalıcı olmasıdır.Bu kadının, âdetten temizlendiğinden kesin emîn olmadan oruç tutmaya başlaması, ibâdetin sıhhatinin bir şartına şüpheyle başlamaktır. Bu durum ise, ibâdete başlamaya engeldir."

Muhammed b. Salih el-Useymîn, "Mecmû' Fetâvâ İbn-i Useymîn", Oruçla İlgili Fetvâlar, s: 107-108
Create Comments