106457: Orucun fidyesi ile gayri müslim doyurulur mu?


Bir hasta, (oruç tutamadığı için her gün) bir miskini doyurması gerekiyor. Bu hasta kimse müslüman olmayan bir ülkede ikâmet ettiği için bu yiyeceği gayri müslimlere vermesi câiz midir?

Published Date: 2013-09-01

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Bir kimse, müslüman olmayan bir ülkede ikâmet ediyor ve (oruç tutamadığı için her gün) bir miskini doyurması gerekiyorsa, eğer bu ülkelerde (sadaka ve zekât almayı hak eden müslümanlar varsa, onları doyurmalıdır. Eğer müslümanlar yok ise, bu takdirde bu fidyeye muhtaç olan ülkelerdeki müslümanlara gönderilir (ama yine de kâfirlere verilmez).

Allah Teâlâ en iyi bilendir."

(Mecmû' Fetâvâ İbn-i Useymîn, "Oruçla İlgili Fetvâlar", s: 112)
Create Comments