106477: Ramazan orucunun kazasını ayrı günlerde tutan kimseye bir şey gerekmez


Bir kimsenin, Ramazan orucundan kalan kaza borcu bulunmaktadır.Bu kimsenin kaza borcunu ayrı günlerde tutması câiz midir?

Published Date: 2010-09-22

Hamd, Allah'a mahsustur.

Evet. Bu kimsenin kaza borcunu ayrı günlerde tutması câizdir.

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

(( ... وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...)) [ سورة البقرة من الآية: 185 ]

"Sizden kim, (oruç tutamayacak kadar) hasta veya yolcu olursa, (oruç tutamadığı günler kadar) başka günlerde kaza eder." (Bakara Sûresi: 185)

Allah Teâlâ, bu âyet-i kerimde kaza orucunun arka arkaya (birbiri ardınca) tutulmasını şart koşmamıştır.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin. (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi)

Başkan: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

Üye: Abdurezzak Afîfî

Üye: Abdullah b. Ğudeyyân

Üye: Abdullah b. Kuûd

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 10, s: 346
Create Comments