106479: Buluğa eren fakat oruç tutmaya güç yetiremeyen kız


11 yaşında âdet kanı gören bir kızın oruç tutması gerekir mi?
Bilindiği üzere bu kız sağlıklı bir durumu da yoktur. Eğer bu kız oruç tutamazsa, ona ne gerekir?

Published Date: 2014-06-20

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Durum zikrettiğiniz gibi ise, bu kızın oruç tutması gerekir. Çünkü bir kız, dokuz veya dokuz yaşının üzerinde ise ve âdet kanı (hayız) görmüşse, kadınların buluğa erme alâmetlerinden birisi gerçekleşmiş demektir.

Bu kız oruç tutmaya güç yetirebiliyorsa, orucunu vaktinde tutması gerekir. Yok eğer oruç tutmaya güç yetiremiyor ve büyük zorluk çekiyorsa, oruç tutmaz, fakat oruç tutmaya güç yetirebildiği günlerde orucunu kaza etmesi gerekir."

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 10, s: 145
Create Comments