106562: İhramlının uyurken başını örtmesi câiz midir?


İhramlının uyurken başını örtmesi câiz midir?

Published Date: 2012-11-12

Hamd, yalnızca Allah'adır.

İhramlı kimse kadın ise, bilindiği üzere başını örtmesi câizdir. Erkek ise, ister uyurken olsun, ister uyanıkken olsun, başını örtmesi câiz değildir. Fakat uyurken başını örterse uyandıktan sonra başını açması gerekir. Bundan dolayı kendisine bir şey gerekmez. Çünkü uyuyan kimseden günah yazılması kaldırılmıştır."

Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Useymîn; c: 22, s: 128
Create Comments