109170: Terviye günü Arafat'tan ihrama giren temettu' hacısı


Terviye günü Arafat'tan ihrama giren temettu' hacısına bir şey gerekir mi?

Published Date: 2013-09-22

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu kimseye bir şey gerekmez. Çünkü hac için "Harem" bölgesinden ihrama girmek câiz olduğu gibi, "Hill"den (Harem dışından) girmek de câizdir."

("Fetâvâ İbn-i Useymîn"; c: 9, s: 23)
Create Comments