109275: Hac sırasında Hicr'in içinden tavaf eden kimse


Ben, ilk defa hac yaptım. Kâbe'yi tavaf sırasında birçok şavtta sadece Kâbe'yi tavaf etmekle yetindim.Kuzey yönünde bulunan ve Kâbe'yi ayıran duvarın (Hicr'in) arkasından tavaf etmeyi terk ettim.
Buna göre haccımın hükmü nedir?

Published Date: 2014-01-08

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Hakkında sormuş olduğun tavaf, Arafat'ta vakfeden sonra olan İfâda (Ziyâret) tavafıdır.Dolayısıyla bu tavafın sahih değildir ve bu tavafı yeniden yapmadıkça haccınız geçerli sayılmaz. Çünkü İfâda tavafı, haccın rükünlerinden birisidir. Buna göre Mescid-i Haram'a dönmeniz ve Hacer-i Esved'den başlamak ve Hacer-i Esved'de bitirmek üzere yedi şavt Kâbe'yi tavaf etmeniz gerekir. Böylelikle tavafınızın bütün şavtları, Hicr-i İsmail'in dışından ve duvarın arkasından olmuş olur ve haccınız geçerli olur.

Eğer bu tavafınız, Vedâ tavafı ise, haccınızı tamamlamak için, etini Mekke fakirlerine dağıtmak üzere bir cezâ kurbanı kesmeniz gerekir. Bu tavafı yeniden yapmak için Beytullah'a dönmeniz gerekmez. Bu tavafı yeniden yapmak için Mekke'ye dönseniz bile cezâ kurbanı sizden düşmez. Yok eğer bu tavaf, nâfile tavaf ise, size bir şey gerekmez.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi

Başkan: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz. Üye: Abdurrezzak Afîfî. Üye: Abdullah b. Ğudeyyân. Üye: Abdullah b. Kuûd

("İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları", c: 11, s: 234)
Create Comments