109289: İşi gereği ihram elbisesini giyme imkânı bulamayan kimse


Ben, çalışmak amacıyla Suudi Arabistan'da ikâmet ediyorum ve hac farîzasını edâ etmek istiyorum. Çalıştığım bölüm, bu yıl Arafat, Müzdelife ve Minâ gibi yerlerde çalışmam için beni görevlendirdi. Benim oradaki işim, hac menâsikini edâ etmem engel teşkil etmemektedir.Ancak ben, ihram elbisesini giyemeyeceğim. Çünkü işim ve yönetmelikler, dikişli bir elbiseyi giymemi mecbur kılmaktadır. Bundan dolayı ne yapmalıyım?
Hac günleri boyunca ihram elbisesini giymediğimden dolayı cezâ kurbanı kesersem, haccım sahih (geçerli) olru mu?

Published Date: 2013-10-07

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Durum, zikrettiğiniz gibi ise, haccınız sahihtir. Üzerinizdeki sıkıntı ve engeli kaldırmak için ihram elbisesinin dışında elbiseler giymenizden dolayı size bir günah yoktur.Fakat bunun için fidye vermeniz gerekir.Fidye ise; Harem bölgesinden 6 yoksulu doyurmanız veya kurban olacak vasıflara sahip bir koyun veya keçiyi kesip etini Mekke veya Harem bölgesindeki yoksullara dağıtmanız, fakat onun etinden yememeniz veyahut da 3 gün oruç tutmanızdır. Bu üç şeyden hangisini yaparsanız, sizden geçerli olur. Aynı şekilde başınızı (şapka veya kep gibi) bir şeyle örtmüşseniz, bunun için de fidye vermeniz gerekir.

Başarı, yalnızca Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi)

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz (başkan). Abdurezzak Afîfî (üye). Abdullah b. Ğudeyyân (üye).

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 182-183
Create Comments