109301: Hac yapmak için malı (parası) olmayan, fakat bir ücret karşılığında başkası adına hac yapmak isteyen kimse


Ben, Allah'a hamd olsun farz haccı edâ ettim ve umre yaptım. Umreye gitmem mi, yoksa bu parayla Allah yolunda savaşan mücahitlere tasaddukta bulunmam mı daha fazîletlidir?

Published Date: 2014-04-28

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Umreye gitmenin ve Allah yolunda savaşanlara infakta bulunmanın her biri, güzel ve makbul birer davranıştır.Fakat umrenin faydası sadece sahibinedir.Allah yolunda cihad edenlere infakta bulunmak ise, hem sahibine, hem de başkasına fayda verir. Dolayısıyla Allah yolunda harcamak, daha evlâ ve daha fazîletlidir.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi

Başkan: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz. Üye: Abdurrezzak Afîfî. Üye: Abdullah b. Ğudeyyân.

"İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları", c: 11, s: 328
Create Comments