109303: Bir kadın, (tavaf sırasında) Hacer-i Esved'i öpebilir mi?


Bir kadının, erkekler arasında yüzünü açıp Hacer-i Esved'i öpmesi doğru mudur?

Published Date: 2012-03-26

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Tavaf sırasında Hacer-i Esved'i öpmek, tavafın müekked sünnetlerinden birisidir. Bir kimse, insanları sıkıştırmadan veya kimseye eziyet etmeden imkân bulduğu takdirde, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i örnek alarak bunu yapabilir. Eğer insanları sıkıştırmadan ve onlara eziyet etmeden yapma imkânı bulamazsa, bunu terk etmesi ve sadece sağ eliyle işâret etmekle yetinmesi gerekir. Özellikle de kadının böyle yapması gerekir. Çünkü kadın, avrettir. İnsanları sıkıştırmak erkekler hakkında meşrû değil ise, kadınlar hakkında meşrû olmaması daha önce gelir. Aynı şekilde öpme imkânı olsa bile, insanları sıkıştırmadan Hacer-i Esved'in yanında yüzünü açması bile câiz değildir. Çünkü orada kendisinin mahremi konumunda olmayan erkekler bulunmaktadır." (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi)

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz (başkan). Abdurezzak Afîfî (üye). Abdullah Ğudeyyân (üye). Abdullah b. Kuûd (üye).

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 229
Create Comments