109313: Umreyi, yılın herhangi bir vaktinde edâ etmek câizdir


Umreyi, yılın herhangi bir vaktinde edâ etmek câiz midir? Yoksa sadece hac aylarında mı edâ etmek câizdir?

Published Date: 2014-04-09

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Umreyi, hac ayları da dâhil olmak üzere yılın bütün günlerinde edâ etmek câizdir. Eğer bir kimse, hac aylarında umreyi edâ ettikten sonra aynı yıl içinde hac yaparsa, Temettu' hacısı olur. Umre ile birlikte haccı birleştirirse, Kırân hacısı olur. Temettu' ve Kıran hacısından her birinin, -Mescid-i Haram halkından değilse- kurban bayramında kesilme şartına hâiz olan bir kurban (hedy) kesmesi gerekir. Bir hacının, Zilhicce ayında Teşrik günlerinden sonra umre edâ ederse, bu câizdir ve kendisine kurban (hedy) gerekmez.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi

Başkan: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz. Üye: Abdurrezzak Afîfî. Üye: Abdullah b. Ğudeyyân

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları", c: 11, s: 316
Create Comments