109321: AYNI YIL İÇERİSİNDE BİRDEN FAZLA UMRE YAPMAK CÂİZ MİDİR?


Aynı yıl içerisinde birden fazla umre yapmanın hükmü nedir?

Published Date: 2010-02-10

Hamd, Allah Teâlâ'yadır.

Doğru olan görüşe göre, aynı yıl içerisinde birden fazla umre yapmak, -Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şu hadisi- gereği câizdir.

(( اَلْـعُمْرَةُ إِلَى الْـعُمْرَةِ كَفاَّرَةٌ لِـمَـا بَيْنَهُمـاَ، وَالـْحَجُّ الْـمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ   إِلا الْـجَنَّةُ.)) [ رواه البخاري ومسلم ]

"İki umre arasında yapılan (küçük) günahlara, bu iki umre keffâret olur (günahları siler). Kabul olunan haccın karşılığı, ancak cennetir." (Buhârî ve Müslim)

Muvaffakiyet, Allah Teâlâ'dandır.

Allah'ın salât ve selâmı, Peygamberimiz Muhammed'in, âile halkının ve ashabının üzerine olsun.

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi

Başkan: Şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz.

Üyeler: Şeyh Abdurrezzak Afîfî, Şeyh Abdullah Ğudeyyân, Şeyh Abdullah Kuûd

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 334
Create Comments