109348: Temettu' haccına niyet ederek umresini bitirdikten sonra Mekke'den çıkan kimseye hac için ihramlı dönmesi gerekir mi?


Hac aylarında temettu' hacısı olarak umre yaptıktan sonra umre ile hac arasında Mecid-i Nebevî'yi ziyâret ederese veya Tâif'e çıkıp giderse, temettu' hacısı olarak Mekke'ye döndüğü zaman (mikat yerinden) ihrama girmesi gerekir mi?

Published Date: 2013-10-27

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Bu kimsenin mikattan ihrama girmesi gerekmez. Temettu' hacısı umresini edâ ettikten sonra Mekke'den çıkıp Tâif'e veya Cidde'ye veyahut da Medine'ye gider de daha sonra Mekke'ye geri dönerse, hac için mikat yerinden ihrama girmesi gerekmez. Çünkü bu kimse ikâmet ettiği yere dönmüş sayılır. Zirâ bu kimse hacı olarak Mekke'ye gelince, artık Mekke onun ikâmet yeri olmuştur. Medine'ye gider, ardından tekrar Mekke'ye dönerse, ikâmet ettiği yere dönmüş olur. Dolayısıyla bu kimse, Zilhicce'nin 8. günü olan Terviye gününde  hac için Mekke'den ihrama girer. Tıpkı Mekke halkından bir kimse, hac aylarında Medine'ye gittikten sonra bu yıl hac yapmak niyetiyle Medine'den dönerse, hac için Mekke'den başka bir yerden ihrama girmesi gerekmez."

"Fetâvâ İbn-i Useymîn"; c: 22, s: 78
Create Comments