111780: Uçaktayken ihrama girmeyi unutan kimse, ihrama girmek için mikat yerine geri dönmeli midir?


Unuttuğundan veya bir şeyle meşgul olduğundan dolayı mikat yerini geçtiği halde uçakta ihrama girmeyen kimsenin, geçtiği mikat yerine otomobille dönmek istemesi câiz midir?

Published Date: 2011-10-12

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Evet, böyle yapması câizdir. Bu konuda ölçü şudur:

İnsan, hac veya umre yapmak istediği zaman mikat yerini ihrama girmeden geçer de mikat yerinden sonraki bir yerde ihrama girerse, bir kurban kesmesi gerekir. Mikat yerine döner ve oradan ihrama dönerse, kendisine bir şey gerekmez.

Buna göre, umre yapmak isteyen bir kimsenin el-Kassim havaalanından uçağa bindiğini ve ihrama girmeden Cidde havaalanına indiğini farzedersek, ona şöyle deriz:

- Ya "es-Seylu'-l-Kebîr"e gidip oradan ihrama girmelisin, ya da Cidde'den ihrama girmelisin. Fakat Cidde'den ihrama girersen, bir kurban kesmen gerekir."

(Muhammed b. Salih el-Useymîn; "Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Useymîn"; c: 22, s: 39).
Create Comments