111861: DUYDUĞU VEYA OKUDUĞU İLE FETVÂ VEREBİLİR Mİ?


Dînî konularda bana soru sorulduğu zaman, okumuş olduğum dînî kitaplardan veya dînî dinlemiş olduğum kasetlerden veyahut da seyretmiş olduğum programlardan bildiklerimle cevap verebilir miyim? Yoksa soru soran kimseye 'Bilmiyorum' mu demeliyim?

Published Date: 2009-09-01

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bir kimse, size bir meselede soru sorduğu zaman, siz de o meselenin hükmünü, okuduğunuz kitabın yazarı güvenilir kimse ise veya dinlediğiniz kasetteki konuşan güvenilir kimse ise veyahut da programdaki konuşmacı güvenilir kimse ise, bu takdirde size sorulan meselenin dînî hükmünü ona söylemeniz gerekir. Çünkü siz, o dînî hükmü yukarıda işâret ettiğimiz yollarla öğrendikten sonra size sorulduğu zaman meselenin dînî hükmünü söylemeniz gerekir. Eğer söylemezseniz, ilmi gizleyen kimselerden olursunuz. Fakat meselenin cevabını verirken, sorumluluktan kurtulmanız için:

"Falanca âlim, falanca programda şöyle söyledi, filanca konuşmacı filanca kasette şöyle söyledi, falanca yazar falanca kitapta şöyle dedi",  demeniz daha güzel olur.

Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin-.

Kur'an-ı Kerim Radyosu "Nurun Ale'd-Derb" fetvâları.
Create Comments