112104: Müslüman olmadan önce Ramazan'dan tutmadığı orucun kaza etmesi gerekir mi?


Bir kimse, müslüman olmadan önce Ramazan'dan tutmadığı günleri kaza etmesi gerekir mi?

Published Date: 2012-07-11

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Bu kimse, müslüman olmadan önce tutmadığı günleri kaza etmesi gerekmez. Çünkü o günlerde henüz oruç emrine muhatap değildi. Dolayısıyla bu kimse, orucun kendisine farz olduğu kimselerden olmadığı için tutmadığı günleri kaza etmesi gerekmez." Muhammed b. Salih el-Useymîn

"Gurbetçi İşçilerin Sorularına Cevaplar";1/8
Create Comments