11574: Bir kadın, ihrama girdikten sonra âdet olursa neler yapabilir?


Bir kadın, umresini edâ ederken âdet olursa, umresinden neyi edâ edebilir, neyi edâ edemez?

Published Date: 2012-10-08

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bir kadın, âdetli iken ihrama girerse, Beytullah'ı tavaf etmesinin dışında, hacı ve umrecinin yaptığı şeylerin aynısını yapabilir. Tavafı ise, âdetten temizleninceye kadar erteler.(Abdulkerim el-Hudayr)

Âdetli kadın, ihramlı iken Allah Teâlâ'yı zikredebilir, duâ edebilir, telbiye getirebilir ve her türlü hayırlı ameli yapabilir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Muhammed Salih el-Muneccid
Create Comments