11588: İngilizce duâ etmenin hükmü


İngilizce duâ etmek câiz midir?

Published Date: 2012-03-21

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Namazın dışında İngilizce veya diğer dillerde duâ etmek câizdir. Namazda İngilizce duâ etmeye gelince, âlimlerin cumhuruna göre namazda Arapçanın dışında bir dille duâ etmek câiz değildir.

Bir müslümanın her hâlinde, özellikle de ibâdetinde, -ki duâ ibâdetin tâ kendisidir- Arapçaya bağlı kalması, hiç şüphe yok ki daha evlâ ve daha fazîletlidir."

(Abdulkerim el-Hudayr)
Create Comments