11605: Çocukların mescide gelmelerine engel olunur mu?


Ortalığı dağıttıkları ve çok gürültü çıkardıkları için çocukların Terâvih namazında anneleriyle birlikte mescide gelmelerine engel olunmalı mıdır?

Published Date: 2013-12-30

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu soruyu değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin- sorduğumda bana şöyle cevap verdi:

"Hadislerde geldiği üzere, çocukların bırakılmaları (mescide gelmelerine engel olunmaması) gerekir.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

"Öncekilere yeten şey, sonrakilere de yeter."

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin-
Create Comments