117712: KUR’AN ÂYETLERİ (KULLANILARAK) KARŞILIKLI ATIŞMA YAPMAK!


Allah’ın âyetleriyle dalga geçme maksadı olmaksızın, Kur’an âyetlerini hatırla(t)mak ve vaktini faydalı bir iş yaparak doldurmak maksadıyla, Kur’an â (karşılıklı) atışma yapmanın hükmü nedir?

Published Date: 2011-04-13

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Birtakım vesileler kullanarak Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesi ve öğrenilmesine yönelik yarışmalar, analoglar ve ezbere okuma sınavları düzenlemekte herhangi bir beis yoktur. Bilakis bunlar, ezberini sağlamlaştırmak ve kuvvetlendirmek (gibi yararları dolayısıyla) güzel şeylerdir.

Bu duruma;“bir kimsenin, herhangi bir âyeti okuyup; karşısındakinden, onun okuduğu âyetin bitiş harfiyle başlayan bir âyet okumasını talep etmesi” şekildeki “müsacele” (atışma) adı verilen eylem de dâhildir.

Allah, en doğrusunu bilendir.

Islam Q&A
Create Comments