124202: Oruçlunun burun spreyi kullanmasının hükmü


Oruçlunun burun spreyi kullanmasının hükmü nedir?

Published Date: 2014-07-21

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Oruçlunun zaruret halinde burun spreyi kullanmasında bir sakınca yoktur. Eğer akşamdan (iftardan) sonraya erteleme imkânı bulabilirse, bu daha ihtiyatlı olur." (Abdulaziz b. Baz, "Mecmû' Fetâvâ İbn-i Baz, c: 15, s: 264)

İslâm Fıkıh Konseyi'nin aldığı bir kararda şöyle belirtilmiştir:

"Aşağıdaki zikredilenler, orucu bozan şeylerden sayılmaz: ... Göz ve kulak damlası, kulak losyonu, -boğaza giden şeyi yutmamak kaydıyla- burun damlası ve burun spreyi." (Bkz: İslâm Fıkıh Konseyi Dergisi, sayı: 454, tarih: 10.02.1996. Dr. Ahmed Halil, Günümüzde Orucu Bozan Şeyler, s: 50)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Islam Q&A
Create Comments