12654: Namaz kılan fakat Ramazan orucunu tutmayan kimse, kâfir olur mu?


Namaz kıldığı halde hastalık veya başka bir özrü olmaksızın oruç tutmayan kimse kâfir olur mu?

Published Date: 2010-09-06

Hamd, Allah'a mahsustur.

Farz olduğunu inkâr ederek orucu terk eden (tutmayan) kimse, âlimlerin oybirliğiyle kâfir olur.Bazı ilim ehli ise, tembellik veya gevşeklikten dolayı orucu terk eden kimsenin kâfir olduğu görüşündedirler.Fakat doğru olan görüşe göre bu kimse kâfir olmaz, ama bu kimse, farz olduğunda oybirliğine varılan İslâm'ın rükünlerinden birisini terk ettiğinden, caydırıcı olması ve bir daha yapmaması için, müslümanların yöneticisi tarafından cezalandırılmayı ve terbiye edilmeyi hak ettiğinden dolayı dolayı büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Islam Q&A
Create Comments