12689: Âdetten temizlendikten sonra oruçlu iken kendisinden sarımsı sıvı gelen kadın


Bir kadın, Ramazan'da fecirden önce temizlendikten sonra o gün oruç tuttu. Daha sonra öğle vaktinde namaz kılmak için kalktığında fercinde sarımsı bir sıvı gördü.
Bu kadının o günkü orucu sahih midir?

Published Date: 2013-08-04

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Eğer fecirden önce âdetten temizlenme olayı hâsıl olmuşsa,orucu sahihtir ve âdetten temizlendiğini gördükten sonra sarımsı sıvıyı görmesinin oruca hiçbir zararı olmaz.

Nitekim Ümmü Atiyye'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

(( كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا.)) [ رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ لأبي داود ]

"Bizler, (hayızdan sonraki) sarılıkla bulanıklığı (sarımsı ve kahverengi sıvıyı) bir şey saymazdık."(Buhârî; hadis no: 320. Ebû Dâvûd, hadis no: 307. Nesâî; hadis no:368. İbn-i Mâce; hadis no:647. Lafız, Ebu Dâvud'a âittir.)

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin."

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 10, s: 158
Create Comments