12777: Bayramları münâsebetiyle kâfirleri tebrik etmenin (kutlamanın) hükmü


Doğum gününü kutlama gibi, gayr-i müslimlerin bayramlarına katılmak câiz midir?

Published Date: 2011-12-19

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Müslümanın, kâfirlerin bayramlarına katılması, bununla sevinç ve mutluluk duyması,  dînî veya dünyevî işlerini bırakması câiz değildir.Çünkü bu davranış; haram kılınmış olan Allah'ın düşmanlarına benzemeye çalışmak, onlarla birlikte bâtılda yardımlaşmak ve işbirliği yapmaktır.Oysa Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğuna göre o şöyle buyurmuştur:

(( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.)) [ رواه أبو داود وأحمد ] 

"Her kim, bir topluluğa (kavme) benzerse (onların giyindiği gibi giyinirse, gittiği yolda giderse ve onların işlediği fiilleri işlerse, günah ve sevap bakımından) o da onlardandır." (İmam Ahmed;hadis no: 2/50. Ebu Davud; hadis no: 4/314. İbn-i Teymiyye, "İktidâu's-Sıratı'l-Mustakîm"; c: 1, s: 279'da hadisinin senedinin ceyyid-iyi olduğunu söylemiştir. Suyutî de "el-Câmiu's-Sağîr"; hadis no: 5893'de hadisin hasen olduğunu belirtmiştir.)

Allah Subhânehu ve Teâlâ da şöyle buyurmuştur:

((وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.)) [ سورة المائدة من الآية: ٢]

"(Ey mü'minler! Kendi aranızda) iyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşın. (Allah'a isyan ve haddi aşmak gibi) günah ve düşmanlıkta birbirinizle yardımlaşmayın.Allah’a karşı gelmekten sakının! Çünkü Allah’ın cezâsı çok çetindir." (Mâide Sûresi: 2)

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye'nin -Allah ona rahmet etsin- 'İktidâu's-Sırâti'l-Mustakîm' adlı kitabına dönmenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu kitap, bu konuda çok faydalıdır.

Muvaffakiyet, yalnızca Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

(İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; fetvâ no: 2540)
Create Comments