12822: Erkeğin penisinin (zekerinin) kalkmasıyla abdesti bozulur mu?


Erkeğin penisinin (zekerinin) kalkmasıyla abdesti bozulur mu? Lütfen bu konuda bana hadislerden veya başka şeylerden delil verebilir misiniz?

Published Date: 2011-04-20

Hamd, yalnızca Allah'adır.

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne bunun gibi bir soru sorulmuş ve komite bu soruya şöyle cevap vermiştir:

"Erkeğin penisinden (menî ve mezî gibi) bir şey çıkmazsa, penisin kalkmasıyla abdest bozulmaz. Çünkü penisin kalkması, abdesti bozan şeylerden değildir."

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 5, s: 283
Create Comments