13643: İmtihan, Ramazan'da orucu bozmayı mübah kılmaz


Ben, Ramazan'da 6.5 saat boyunca imtihan olacağım.Bu 6.5 saatlik imtihan boyunca sadece 45 dakikalık bir dinlenme süresi verilmektedir. Geçen yıl aynı imtihanı olduğumda oruç sebebiyle sorulara doğru cevap verememiştim.
Bundan dolayı imtihan günü orucu bozmam (oruç tutmamam) câiz midir?

Published Date: 2014-11-02

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Zikrettiğin sebepten dolayı orucu bozman (oruç tutmaman) câiz değildir. Aksine orucu bozman haramdır. Çünkü imtihan, Ramazan'da oruç tutmamayı (orucu bozmayı) mübah kılan özürlerden (mazeretlerden) değildir." (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 10, s: 240)

Bilmelisin ki Ramazan orucu dînen mükellef olan her müslümanın üzerine farzdır. Bu orucu vaktinde edâ etmekten hiç kimse muaf tutulamaz. Ancak dînen kendilerine oruç tutmama konusunda ruhsat verilen hasta, yolcu, hamile, emzikli kadın, çok yaşlı kimse ile orucu bozmaya zorlanan kimse bunun dışındadır.

Muhammed Salih el-Muneccid
Create Comments