13918: Bir kimsenin oruçlu iken nişanlısıyla konuşması


Bir müslümanın oruçlu iken nişanlısıyla telefonda konuşması câiz midir?

Published Date: 2012-08-07

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bir kimsenin nişanlısıyla konuşması için birtakım ölçüler vardır. Bu ölçüleri, detaylı olarak (13791) nolu sorunun cevabında bulabilirsiniz. Bu ölçüler gerçekleşirse, özellikle de şehvetin harekete geçmesinden emîn olunur ve konuşmayı gerektiren bir durum olursa, nişanlıyla konuşmak câizdir.Fakat bu ölçülerden birisi ihlal edilirse, bu konuşma dînen sakıncalı görülen bir konuşma olur. Dînen sakıncalı görülen bu konuşma oruçlu iken meydana gelirse, sevabını azaltmak sûretiyle oruca zararı olur.Bu durum fazîletli bir zamanda meydana geldiği için daha kötü ve günahı daha şiddetli olur. Çünkü oruçlunun, orucunu, onu ihlal eden ve sevabını azaltan şeylerden koruması gerekir.
Muhammed Salih el-Muneccid
Create Comments