14228: Hac vizelerini satmak


Zorla çıkarılabilen hac vizelerini satmanın hükmü nedir?

Published Date: 2013-02-16

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Bir insanın kendisi hac yapma niyetinde olmadığı halde hac vizesini alması câiz değildir.Dolayısıyla bir kimse kendisi hac yapma niyetinde olmadığı halde hac vizesini alır da sonra  bundan vazgeçerse, hac vizesini elde etmek için harcadığı masrafın üzerinden başka bir ücretle satamaz. Bunun anlamı; bu kimsenin, zayıf müslümanları ve hac yapma gayretinde olan kimseleri sömürerek hac vizelerini bir ticâret aracı edinmesi câiz değildir. Aksine müslümanın, hayırda yardımcı olması ve müslüman kardeşlerine yardımcı olması, müslümanları sömürmemesi gerekir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir." (Abdurrahman el-Berrâk)
Create Comments