14587: ELİN DIŞINDA BAŞKA BİR ŞEYLE BOŞALMANIN HÜKMÜ


Bana pek çok kimseden sorular gelmektedir. Bunlardan birisinde ergenlik çağına ulaşmış bir genç, elini kullanmadan bilemediğim başka yollarla boşaldığını söylemektedir. Kendisi çok utandığından dolayı size soramamaktadır. Tenasül uzvuna dokunmadan yapılan bu yolların ne olduğunu bilemiyorum. Bu soruya nasıl cevap vereceğimi de bilemiyorum.

Published Date: 2011-03-19

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Elle boşalmak (istimnâ), Kur'an ve Sünnetten sâbit olan delillerle haramdır.

Bu konudaki deliller için (329) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

İstimnânın, elle veya başka bir şeyle veyahut da penisine dokunmak sûretiyle olması şart değildir. Dolayısıyla bu davranış, haramdır.

Nitekim âlimler, bunun haram olduğunu açıkça beyan etmişlerdir. İbn-i Âbidin "Dürrü'l-Muhtar Hâşiyesi"nde böyle zikretmiştir.

Bazı kimseler istimnâyı, herhangi bir âletle veya seks oyuncakları adını verdikleri oyuncaklarla yapmaktadırlar ki bu da câiz değildir.

Nitekim değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin bu konuda şöyle demiştir:

"Elle veya başka bir şeyle boşalmak, Kitap, Sünnet ve Sahih Kıyas ile haramdır..."

(Şeyh İbn-i Useymîn'in Fetvâları (Eşref Abdulmaksud tertibi); c: 2, s: 931-932).

Muhammed b. Salih el-Muneccid
Create Comments