166788: Mescide girip tek başına farz namazı kıldıktan sonra cemaatle namazı kılmadan ayrılan kimse


Bir kimse, ikindi ezânı vaktinde mescide girdikten sonra namazı kıldı ve bir işinden dolayı namaz için kâmeti beklemeden mescitten çıkıp gitti.
Bu davranış câiz midir? Yoksa bu kimsenin kâmet getirilip namazı cemaatle mi kılması gerekirdi?

Published Date: 2013-04-10

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Müslümanın, gücü yettiği kadarıyla namazı mescitte cemaatle kılması gerekir.

Nitekim bu konunun delillerle açıklaması (120) nolu sorunun cevabında geçmişti.

Eğer bir özür (mazeret) bulunursa, bir kimsenin, cemaat namazından önce tek başına namaz kılmasında, ardından da mescitten ayrılmasında bir sakınca yoktur.

Bu özürlerden (mazeretlerden) bazıları:

- (Mescide girdikten sonra) çalınmasından endişe ettiği malının olduğunu hatırlaması.

- Refakatçi olması gereken bir hastasının olması.

- Terk ettiği (geciktiği) takdirde zarar görmekten endişe ettiği bir randevusunun olması.

- Cemaatle namaz kılmayı insandan düşüren başka özürlerin olması gibi...

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Islam Q&A
Create Comments