20467: Hac farîzasını (edâ etmeye engel olmaması) için âdet günlerini geciktirmek


Ben, müslüman bir bayanım. Bu yıl, -Allah'ın izniyle- hac farîzasını edâ etmek için hacca gideceğim. Âdet günlerimin Mekke'ye ulaştığımda başlayacağını tahmin ediyorum. Bazı insanlar, doktor tavsiyesiyle, haccı bitirinceye kadar âdet kanının gelmesini geciktiren haplar kullanmamı tavsiye ettiler.Âdet günlerini geciktiren haplar kullanma konusundaki İslâm'ın görüşü nedir?

Published Date: 2009-12-02

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Kadın için herhangi bir zararı sözkonusu değil ise, bu hapları kullanmak mübahtır. Bu ise, uzman bir doktora danışarak bilinebilir.

Nitekim İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne bu konu sorulmuş ve komite bu soruya şöyle cevap vermiştir:

"Bir kadın, hac sırasında âdet kanının gelmesinden endişe ediyorsa, bu takdirde onun âdet günlerini geciktiren haplar kulanması câizdir. Bu ise, kadının sağlığı için uzman doktora danıştıktan sonra mümkün olur. Aynı şekilde bir kadın, Ramazan ayında orucunu müslümanlarla birlikte tutmak isterse, böyle yapabilir.

(el-Fetâvâ el-Câmia lil-Mer'eti'l-Muslime; c: 2, s:495). 

Islam Q&A
Create Comments