2172: Çorapların üzerini meshetmek için, çorapları, tam olarak abdest aldıktan sonra giymek gerekir


Bir kimse, (abdest alırken) sağ ayağını yıkadıktan sonra, sol ayağını yıkamadan önce çorabını giyerse bunun hükmü nedir?
Bu kimsenin, (daha sonra abdest alırken) çorapların üzerini meshetmesi câiz midir?

Published Date: 2010-01-23

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu kimse, abdestini tam olarak allamadan önce sağ ayağına çorabını giydiği için (daha sonra abdest alırken) çoraplarının üzerini meshedemez.

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 5, s: 247
Create Comments