22389: Duhâ namazının vakti


İşrak namazı ile Duhâ namazı için uygun vakit nedir?

Published Date: 2013-02-27

Hamd, yalnızca Allah'adır.

İşrak namazı, Duhâ namazının kılındığı ilk vakittir. Dolayısıyla iki farklı namaz değildir. Güneş doğduktan ve yükseldikten sonra kılındığı için İşrak namazı diye adlandırılmıştır.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"İşrak namazı; Duhâ namazının kılındığı ilk vakittir." ("Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Baz"; c: 11, s: 401)

Duhâ namazının vakti, güneşin doğuşundan başlar, öğle namazının öncesine kadar yükselmesine kadar devam eder.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- Duhâ namazının vaktini; "güneş doğduktan onbeş dakika sonra başlar, öğle namazından on dakika önce sonra erer" şeklinde takdir etmiştir. ("eş-Şerhu'l-Mumti'"; c: 4, s: 122)

Bütün bu vakitler, Duhâ namazının vaktidir.

Duhâ namazı için en fazîletli vakit; güneşin sıcaklığının şiddetlenmesinden sonraki vakittir.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

(( صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.)) [ رواه مسلم ]

"Evvâbin namazını, sıcaktan deve yavrularının ayaklarının (toynaklarının) yandığı zamandır." (Müslim; hadis no: 748)

Hadiste geçen "Fisâl" kelimesi, deve yavruları demektir.

"Termedu" kelimesi ise, güneş sıcaklığının şiddetlenmesi demektir." ("Mecmû'u Fetvâvâ İbn-i Baz"; c: 11, s: 395)

Âlimler, Duhâ namazının vaktini, gündüzün dörtte birlik yani güneşin doğuşu ile öğle namazı arasındaki sürenin yarısı olarak takdir etmişlerdir." Bkz: (Nevevî; "el-Mecmû'"; c: 4, s: 36. "el-Mevsûatu'l-Fıkhiyye"; c: 27, s: 224)

Islam Q&A
Create Comments