22646: Namaz için kâmet getirirken Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtta bulunmak


Bir müezzin kâmet getirmeden önce: "Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem" demekte, sonra da "Allahu Ekber, Allahu Ekber" diyerek kâmet getirmeye başlamaktadır.
Bu davranış, sünnet midir?

Published Date: 2013-12-08

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Herhangi bir ibâdeti edâ etmek isteyen kimsenin, bilgisizce Allah Teâlâ'ya ibâdet etmemek için, o ibâdetin hükümlerini ve Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine göre nasıl edâ edileceğini öğrenmesi gerekir. Çünkü Allah Tebâreke ve Teâlâ'ya ancak O'nun meşrû kıldığı şekilde ibâdet edilir.

Her kim, Allah Teâlâ'ya, O'nun ve elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in meşrû kılmadığı bir ibâdet ile ibâdet ederse, o ibâdet reddolunur, kabul olunmaz.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

(( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْـهِ أَمْرُنـاَ فَهُوَ رَدٌّ.)) [ رواه مسلم ]

"Kim, bu işimizden (dînimizden) olmayan bir şey yaparsa, o yaptığı şey kendisine iâde olunur." (Müslim, hadis no: 1718)

Kâmete sokulan bid'atlardan birisi de yukarıda soruyu soran kimsenin de zikrettiği gibi, müezzinin kâmet getirmeden önce Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtta bulunmasıdır. Zirâ bu davranış, bid'attır. Ne Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, ne de ashâbından birisi böyle yapmıştır.

Bu davranışın bid'at olduğuna dâir değerli âlim Cemaleddîn el-Kâsimî -Allah ona rahmet etsin-; "Islâhu'l-Mesâcid Mine'l-Bide'i ve'l-Avâid" adlı kitabında (s: 134) bu konuya değinmiştir.    

Islam Q&A
Create Comments