26722: İhram elbisesini değiştirmek


İster hac zamanın, isterse umre zamanında olsun, ihramlı olan erkek ve kadınların, ihram elbiselerini başka ihram elbiseleriyle değiştirmeleri câiz midir?

Published Date: 2011-10-30

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Hac veya umre için ihrama giren kimsenin, ihram elbisesini, başka bir ihram elbisesiyle değiştirmesi câizdir. İhram elbisesini değiştirmesinin, hac veya umre için girdiği ihrama hiçbir zararı yoktur.

Muvaffakiyet, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; 11/185
Create Comments