26811: Şehvet oruçla nasıl terbiye edilir?


Sorum mübarek ramazan ayı dışında tutulan oruçla alakalıdır. Biliyorum ki bu gibi durumlarda oruç tavsiye ediliyor. Ancak evlenmek istediği halde bunu şu anda gerçekleştiremiyor. Müslüman yanında böyle bir orucu tutmanın doğru hükmü nedir?

Published Date: 2010-08-02

 Bütün övgüler Allah'adır.

Bu hanif din, Müslüman insanın hayvan gibi şehvetlerine esir kalmayan belirgin bir kimlikte olması için şehvetleri kontrol etmek için gelmiştir. Ona farz ve müstehab olan durumları belirledi. Şehvetler ardında koşmanın getirdiği kötü sonuçlardan korunmasını istedi. Bu kanunlardan biri de evlenme sürecinde bu şehvetini normal yolla gideremeyen kimse için meşru olan orucu koydu. Abdullah bin Mesud(r.a.) dediği gibi: Gençliğimizde bir şey bulamıyorduk ve Peygamberle s birlikte iken bize Allah Peygamberi s şöyle buyurdu: "Ey gençler topluluğu, kim evlenebilirse evlensin çünkü gözü ve avretini evlikle korur. Kim de yapamazsa ona düşen oruç tutmasıdır ki o da onu korur." Buhari, 5066,  Müslim, 1400 burada ki oruç tutmadan amaç, genç üzerinde ki şehvetin etkisini hafiflettiğidir.

Bu hüküm gençlerin geneli için geçerli olsa da ayartmaların çok, kötülüklerin sebeplerinin kolay, fitnenin fazla olduğu bir ortamda daha çok ihtiyaç vardır. Özellikle de sapıklığın ve cinselliğin, açılıp-saçılmanın çok olduğu toplumlarda yaşayan kimse için iffetini ve dinini koruması için bu ibadeti yerine getirmelidir. İnsan oruçla birlikte Allah'a dinini ve ırzını koruması için dua ederek yardım istemelidir. İffetini koruyacak evliliği kendisine kolaylaştırmasını istemelidir. Kendini koruyan ve Allah'ın emrini yerine getirerek istikamet üzerinde olanlara Allah'ın hazırladığı hurileri düşünerek de yardım alabilir.

Şeyh Muhammed Salih el-Muneccid
Create Comments