26989: İki bayram namazının hükmü


Ramazan ve Kurban bayramı namazı, farz mı, yoksa sünnet midir?
Bu iki namazı terk eden kimsenin kazanacağı günahlar nelerdir?

Published Date: 2014-05-31

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Ramazan ve Kurban bayramı namazının her birisi farz-ı kifâyedir.

Bazı ilim ehli ise şöyle demiştir:

"Ramazan ve Kurban bayramı namazı, Cuma namazının hükmü gibi, farz-ı ayındır. Bundan dolayı mü'minin bu iki namazı terk etmemesi gerekir.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır."

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları", c: 8, s: 284
Create Comments