34761: Hacc'da hata yaparak 11. Günde acele edenin hükmü


Şayet bir kişi 12. Gününü acele etme günü zannederek şeytan taşlamayı bırakır ve veda tavafını da yapmazsa haccının hükmü nedir?

Published Date: 2017-08-02

Allah’a hamd olsun,

 Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle der:  Bu kişinin haccı sahihtir, çünkü bu kişi haccın rükünlerinden bir rüknü terk etmemiştir. Ancak kişi Mina’da 12. Günde Gecelememişse 3 vacibi terk etmiştir;

Birinci vacip: 12. Gecede Mina’da kalmak, ikinci vacip: 12. Günde taşlama, üçüncü vacip: veda tavafı. Bu vaciplerden her biri için birer kurban kesmesi ve Mekke’de fakirlere dağıtması gerekir.’’[1]

 Çünkü kim vaciplerden birini terkederse kurban kesmesi gerekir ve bu kurbanı fakirlere dağıtır.

İslam Soru-Cevap Sitesi
Create Comments