36600: Kadının, hac için (hac sırasında) âdet kanının gelmesini önleyen haplar kullanması câizdir


Kadının, (hac sırasında) müslümanlarla birlikte hac farîzasını edâ edebilmek için âdet kanının gelmesini önleyen haplar kullanması câiz midir?

Published Date: 2009-11-23

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Kadının, (Ramazan ayında) müslümanlarla birlikte orucunu tutabilmek veya hac günlerinde müslümanlarla birlikte Beytullah'ı tavaf edebilmek ve hac menâsikinden geri kalmamak için hâmileliği veya âdet kanının gelmesini önleyen haplar kullanması câizdir.

Eğer bu hapların dışında âdet kanının gelmesini önleyen başka bir şey bulunursa, -dînen bir sakıncalı durum veya sağlığına bir zararlı olmadığı sürece-, o şeyi kullanmasında da bir sakınca yoktur." (Şeyh Abdulaziz b. Baz).

(Şeyh Abdulaziz b. Baz'ın Fetvâları; c: 17, s: 60).
Create Comments