36943: Müzdelife'de geceleyemeyen kimse


Biz, Müzdelife'de geceleyemedik. Çünkü yoldan başka geceleyebileceğimiz bir yer yoktu. Askerler de hiç kimsenin yolda durmasına izin vermedikleri için doğrudan Minâ'ya gittik. Bundan dolayı bize bir şey gerekir mi?

Published Date: 2011-11-16

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bir kimse, Müzdelife'de gecelemek için bir yer bulamamışsa veya askerler onun konaklamasına izin vermemişse, kendisine bir şey gerekmez. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

"Allah'tan gücünüz yettiği kadarıyla korkun." (Teğâbun Sûresi: 16)

Eğer hafife almak veya tembellikten dolayı Müzdelife'de gecelemeyi terk etmişse, tevbeyle birlikte bir cezâ kurbanı kesmesi gerekir."

(İbn-i Baz'ın Fetvâları; c: 17, s: 287)
Create Comments