38073: Oruçludan kan çıkması (kan alınması) orucu bozar mı?


İster çok olsun, isterse az olsun, oruçludan kan alınmasının hükmü nedir?
Bununla oruç bozulur mu, bozulmaz mı?

Published Date: 2014-08-11

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"İnsandan şırınga yoluyla alınan kan az miktarda ise, o günün orucunu kaza etmesi gerekmez.Yok eğer kan çok ise,ihtilaflı görüşten çıkmak ve ihtiyatlı davranıp sorumluluktan kurtulmak için o günün orucunu kaza eder.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin."

(İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 10, s: 263)
Create Comments