41702: Haccın derhal yerine getirilmesinin gerekliliği


Hac yapmaya gücü yeten kimsenin, haccı, birden fazla yıl ertelemesi câiz midir?

Published Date: 2009-11-14

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Hac yapmaya gücü yeten ve haccın farz oluşunun bütün şartları kendisinde toplanan kimsenin, derhal hac yapması gerekir. Haccı ertelemesi (sonraya bırakması) câiz değildir.

İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Kendisine hac farz olan ve hac yapmaya imkân bulan kimsenin, haccı derhal edâ etmesi gerekir. Haccı geciktirmesi câiz değildir.

Nitekim İmam Ebu Hanife ve İmam Mâlik , Allah Teâlâ'nın şu emri gereğince böyle demişlerdir:

(( ... وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ )) [ سورة آل عمران من الآية: 97 ]

"Yoluna gücü yetenlerin Beytullah'ı haccetmeleri, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır.Kim de (haccın farz oluşunu) inkâr ederse, bilsin ki Allah, âlemlerden (onun haccından ve diğer amellerinden) müstağnîdir." (Âl-i İmrân Sûresi: 97)

Emir, derhal yerine getirilmeyi gerektirir.

Abdullah b. Abbas'tan rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

(( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ.)) [ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ]   

"Kim, hac yapmak isterse, acele etsin (acele davransın)." (Ahmed, Ebu Davud ve İbn-i Mâce).

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- başka bir rivâyette şöyle buyurmuştur:

(( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ.)) [ رواه أحمد وابن ماجه وحسمه الألباني في صحيح ابن ماجه ]

"Kim, hac yapmak isterse, acele etsin (acele davransın). Çünkü hakkında hastalık takdir olunan kimsenin hastalığı onu hacdan alıkoyabilir, malı kaybolabilir veya başına bir şey gelebilir."(Ahmed ve İbn-i Mâce. Elbânî, 'Sahih-i İbn-i Mâce'de hadisin hasen olduğunu belirtmiştir.)

"Emir, derhal yerine getirilmeyi gerektirir" sözünün anlamı: Dînen mükellef olan kimsenin, kendisine emrolunan şeyi, yapma imkânına sahip olunca, onu derhal yerine getirmesi gerekir, demektir. Özürsüz olarak onu geciktirmesi câiz değildir.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"Haccın derhal edâ edilmesi mi gerekir? Yoksa bu konuda gevşek davranılabilir mi?" diye sorulmuş, bunun üzerine o, bu soruya şöyle cevap vermiştir:

"Doğru olan görüşe göre haccın derhal yerine getirilmesi gerekir.Beytullah'ı hacca gücü yeten insanın haccı geciktirmesi câiz değildir. Aynı şekilde -belirli bir zaman veya sebep ile sınırlı olmadıkça- bütün şer'î farzların da derhal yerine getirilmesi gerekir." (Fetvâvâ İbn-i Useymîn; c: 13, s: 21).

Islam Q&A
Create Comments