45918: Fert için zorunlu, âile için serbest olan sağlık sigortası yaptırmanın (sağlık sigortasına iştirak etmenin) hükmü


Ben, Avustralya'da okumaktayım ve buraya gelen kimseye ferdi sağlık sigortası yaptırması zorunlu kılınmakta, ama âilesine zorunlu kılmamaktadırlar.Bazı gençler ise, sağlık sigortası, maddî yönden daha ekonomik geldiği için, hem kendileri, hem de âileleri için sağlık sigortası yaptırmaktadırlar. Bu davranış, câiz midir?

Published Date: 2014-11-23

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu soruyu, değerli âlim Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn'e sorduğumuğuzda o, bu soruya şöyle cevap vermiştir:

"Kaçınılmaz olan zorunlu sağlık sigortası yaptırmaya mecbur bırakılan kimse, mazur görülmüştür. Zorunlu olmayan sağlık sigortası yaptırmak ise, ticârî sigorta türünden olduğu sürece asla câiz değildir. Çünkü bu sigorta, haram olan bir kumardır."

Nitekim (8889) nolu sorunun cevabında sigortanın hükmünün açıklaması geçmişti.

Islam Q&A
Create Comments