5070: Tehiyyetu'l-Mescidi mi kılmalı, yoksa ezânı mı dinlemelidir?


Ben, mescide girdiğimde namaz için ezân okunuyordu. Bu durumda Tehiyyetu'l-Mescidi mi kılayım, yoksa ezân bitinceye kadar beklemeli miyim?

Published Date: 2012-06-25

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Öncelikle onun için en fazîletli olan, ezânı dinlemesidir. Sonra da iki fazîlete birden sahip olabilmek için Tehiyyetu'l-Mescidi kılmalıdır.Yine de bu konuda dînde genişlik vardır.

Muvaffakiyet, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin."

"İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları"; c: 7, s: 373
Create Comments