5100: Tehiyyetu'l-Mescid (Mescidi selamlama namazı) sabah namazının sünneti için yeterli midir (onun yerine geçer mi)?


Bir insan, mescide girdiği zaman Tehiyyetu'l-Mescidi kılarsa, sabah namazının sünneti için yeterli midir (onun yerine geçer mi)? Yoksa Tehiyyetu'l-Mescidi kıldıktan sonra sabah namazının iki rekâtlık sünnetini de mi kılmalıdır?

Published Date: 2012-09-19

Cevap:

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Bir insan, mescide girdiği zaman sabah namazının sünnetini kılarsa, Tehiyyetu'l-Mescid için yeterlidir (onun yerine geçer). (Sabah namazının sünnetini kılmadan önce) ikisine birden niyet ederse, bu daha güzeldir.

Muvaffakiyet, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin."

"İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları"; c: 7, s: 371
Create Comments