7852: Hayızlı kadın oruç tutabilir mi?


Bir kadın, Ramazan'da hayızlı olursa, orucunu bozması ve tutmadığı günler sayısınca (Ramazan'dan sonra) oruç tutması mı gerekir?

Published Date: 2013-07-22

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Hayızlı kadının orucu geçerli olmaz ve onun oruç tutması da câiz değildir. Hayızlı olduğunda orucunu bozar ve hayızdan temizlendikten sonra tutmadığı günler sayısınca orucunu kaza eder.

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları
Create Comments