8055: HEMŞİRELERİ "RAHMET MELEKLERİ" DİYE NİTELENDİRMENİN HÜKMÜ


Çoğu zaman, halktan bazı kimselerin, bazı yazarların kitaplarında ve bazı şâirlerin de şiirlerinde, hemşireleri (hastabakıcı kadınları) "Rahmet Melekleri" diye nitelendirdiklerini okumakta ve işitmekteyiz. Hemşireleri (hastabakıcı kadınları) "Rahmet Melekleri" diye nitelendirmek câiz midir?

Published Date: 2010-02-23

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Hemşireleri (hastabakıcı kadınları), bu şekilde nitelendirmek câiz değildir.Çünkü melekler, erkektirler, dişi değildirler.

Nitekim Allah Teâlâ, müşriklerin, melekleri dişiler olarak nitelendirmelerini inkâr edip reddetmiştir. Çünkü rahmet meleklerinin kendilerine has/özel nitelikleri vardır. Bu nitelikler, hemşirelere (hastabakıcı kadınlara) uygun düşmez.Çünkü onlar arasında iyi olanlar da vardır, kötü olanlar da...

Bu sebeple melekleri bu şekilde nitelendirmek/bu vasıfla adlandırmak, câiz değildir.

Bkz: Abdulaziz b. Baz'ın; "Mecmû'u Fetâvâ ve Makâlât Mütenevvia"; c: 8, s: 423.
Create Comments