9167: Kâfir ülkelerde yaşayan müslümanlar İstiskâ namazı kılarlar mı?


Kâfirlerin ülkesinde yaşayan müslüman gurbetçiler, yağmurun yağması gecikince İstiskâ namazı kılmaları câiz midir? Çünkü yağmur yağdığı zaman kâfirlere de fayda verecektir.

Published Date: 2012-03-12

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu sorunuzu, değerli âlim Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn'e sorduk.

Bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"İstiska namazının kâfirlere birçok faydası olsa da kâfirlerin ülkesinde yaşayan müslümanların İstiska namazı kılmaları câizdir."

(Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn)
Create Comments